Ook in oktober en november banen zwemmen in zwembad De Leemdobben

 Zwembad De Leemdobben zal ook na 1 oktober 2021 open blijven op vaste tijden voor banen zwemmen.

Zoals er al een unieke situatie was dat De Leemdobben reeds op 8 maart het bad opende is het nu even uniek dat er ook na 1 oktober nog buiten gezwommen kan worden.

Het bad zal maandag t/m vrijdag geopend zijn voor banen zwemmen op vaste tijdsblokken (07.30 alleen nog op de maandag en woensdag, de belangstelling is verder voor 07.30 uur te gering) 08.15, 09.00 en 09.45 uur. Dinsdag en donderdag ook 17.30 en 18.15 uur) en ook op de zaterdag en zondag (09.15,10.00 en 10.45 uur). Voor alle tijdsblokken zal vooraf online gereserveerd en betaald moeten worden (€5,00 per keer, abonnementen zijn na 1 oktober niet meer geldig) via www.zwembadentynaarlo.nl

Opmerking: kom niet te vroeg naar het zwembad!  U kunt zwemmen op de door u gereserveerde tijd en niet eerder!!

Voorwaarde om zo lang mogelijk open te blijven (ook eventueel na november als de winter achterwege blijft) is dat de animo toereikend blijft om de kosten te kunnen dekken.

Blijft de animo achter dan zal het bad alsnog gaan sluiten.

Voornemen is ook om, net als dit jaar, in maart 2022 de mogelijkheid te bieden om dan al weer de baantjes te kunnen gaan trekken.

Voor actuele informatie is het raadzaam om de website www.zwembadentynaarlo.nl te blijven raadplegen.