Samenwerkende Zwembaden Gemeente Tynaarlo

De Leemdobben

Openluchtbad
De Leemdobben

Vries

Aqualaren

Subtropisch Zwembad
Aqualaren

Zuidlaren

Lemferdinge

Openluchtbad
Lemferdinge

Paterswolde

Zwembaden Tynaarlo:  gaan ze open?

Sportactiviteiten in de gemeente komen de laatste 2 week weer langzaam op gang. Dit werd met vreugde begroet. De Veiligheidsregio Drenthe heeft een protocol naar buiten gebracht voor de hervatting van buitensportactiviteiten. Op basis van dit protocol, waarin ook het protocol “verantwoord zwemmen” is opgenomen, mogen onder bepaalde voorwaarden de zwembaden weer open. Waarom zijn de baden dan toch nog niet open? Die vraag wordt natuurlijk gesteld.

Het heeft met de volgende redenen te maken.

De voorwaarden met betrekking tot de veiligheid van de zwemmers en het personeel zijn strikt. Zo moet de 1,5 meter in acht worden genomen, moeten de zwemmers reeds badkleding dragen, thuis douchen, en er moet per locatie een corona verantwoordelijke zijn. Ook zijn technische aanpassingen nodig, zoals het verhogen van de Chloorwaarde en de PH waarde. Er wordt gedacht aan een gedeeltelijke en gefaseerde opening.

De mogelijkheid om te openen hangt mede af van de financiële gevolgen van de corona crisis. Op dit moment worden deze in kaart gebracht.

Het bestuur van de stichting is ook met de gemeente in gesprek over mogelijke oplossingen.

We hopen van ganser harte dat u binnenkort weer kunt komen zwemmen.

Zodra er meer bekend is over de mogelijke  openstelling volgt hierover informatie via de reguliere pers, de website, de vrienden van Lemferdinge,  de vrienden van Leemdobben en de sociale media.