Samenwerkende Zwembaden Gemeente Tynaarlo

De Leemdobben

Openluchtbad
De Leemdobben

Vries

Aqualaren

Subtropisch Zwembad
Aqualaren

Zuidlaren

Lemferdinge

Openluchtbad
Lemferdinge

Paterswolde

Stand van zaken m.i.v. 10-06-2020

 

Zoals aangegeven in de update van 18 mei 2020 is de Stichting Zwembaden Tynaarlo in overleg met de gemeente Tynaarlo m.b.t. openstelling van de zwembaden.

Een viertal scenario’s zijn voorgelegd en het college heeft besloten te kiezen voor het scenario de buitenbaden te openen per 1 juli en Aqualaren per 1 september en daarvoor een financiële garantstelling voor af te geven en dit voor te leggen aan de gemeenteraad van Tynaarlo

In de raadsvergadering van 9 juni is het voorstel van het college in de raad besproken.

Vanuit de raad zijn nog een aantal vragen die beantwoord moeten worden alvorens er dinsdag 16 juni een besluit kan worden genomen.

De stichting zal het definitieve besluit moeten afwachten alvorens over te kunnen gaan tot het openen van de buitenbaden (Aqualaren blijft vooralsnog gesloten) binnen het daarvoor geldende protocol verantwoord zwemmen.

Zodra dit duidelijk is zullen we u daarover informeren via de pers, sociale media  onze website www.zwembadentynaarlo.nl en de vrienden van zwembad De Leemdobben en zwembad Lemferdinge