Samenwerkende Zwembaden Gemeente Tynaarlo

De Leemdobben

Openluchtbad
De Leemdobben

Vries

Aqualaren

Subtropisch Zwembad
Aqualaren

Zuidlaren

Lemferdinge

Openluchtbad
Lemferdinge

Paterswolde

Update m.i.v. 5 oktober 2020:

Vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur hebben wij als zwembad ook te maken met aanvullende maatregelingen m.b.t. het corona virus:

 

  • Onze horeca is tot nadere aankondiging gesloten

 

  • Tijdens de zwemlessen mogen de ouder(s)/verzorger(s) niet meer in de accommodatie aanwezig blijven.

We hebben dit vanaf woensdagmiddag 30/09 getracht op te lossen en dit met alle zwemlesouders/verzorgers via een mail te communiceren.

Uit de praktijk is nu gebleken dat blijkbaar niet iedereen de mail heeft ontvangen, wat wij zeer betreuren, en er daardoor veel miscommunicatie is ontstaan. Daarnaast stuitte de oplossing die we hadden uitgewerkt ook op de nodige praktische problemen voor zowel u, als ook voor ons als zwembad.

We hebben met elkaar gezocht naar een voor iedereen betere oplossing en we denken deze nu te hebben gevonden:

  • Entree voor de zwemles zoals gebruikelijk via de kassa en het tourniquet, via de grote kleedkamer (dames “schaaphok”) lopen naar de zwemzaal en bij een stoel uw kind uitkleden.
  • Vervolgens via de witte deur aan de achterzijde de accommodatie verlaten.
  • U zult buiten de accommodatie moeten wachten tot de les (bijna) is afgelopen.
  • U gaat dan via de deur waar u de accommodatie heeft verlaten weer naar binnen en zoekt de stoel op waar de kleding van uw kind ligt en gaat vervolgens naar de kleedaccomodatie (er kan niet gedoucht worden) en zoekt een kleedhokje (de grote kleedkamers blijven gesloten) op en kleedt u kind aan.
  • U verlaat vervolgens de kleedaccomodatie via de rode nooddeur links van het heren “schaaphok”) en u komt uit bij de parkeerplaats.

Opmerkingen:

Heeft u een tweede kind (t/m 12 jaar) mee, die geen zwemles heeft, dan mag het kind mee naar binnen om uw andere kind uit- en aan te kleden

Verzoek om de uit- en aankleedtijd zo kort mogelijk te houden, dus zorg voor eenvoudige kleding zoals bijv. een onesie of badjas.

 

  • Helaas mag ook het diplomazwemmen niet meer bijgewoond worden door ouder(s)/verzorger(s) en/of grootouders

 

  • m.b.t. recreatief zwemmen, banen zwemmen en alle doelgroep activiteiten veranderd er vooralsnog niets. Dus van maandag t/m vrijdag hoeft er niet te worden gereserveerd, alleen in de weekenden en vakanties (dit kan via de website www.aqualaren.nl, waar ook de openingstijden en tijdsblokken op staan vermeld).

 

Ik hoop dat we op deze manier een zo passend mogelijke oplossing hebben uitgewerkt en te kunnen voldoen aan de voor ons geldende protocollen en we de veiligheid voor ons allemaal zoveel mogelijk  kunnen waarborgen in deze voor iedereen vervelende periode.

 

Wij vinden het spijtig dat we op deze manier moeten handelen, echter zijn dit de richtlijnen waar wij ons als zwembad aan moeten houden en rekenen op uw begrip.

 

Mocht u om organisatorische redenen dit privé niet kunnen regelen dan hebben wij daar begrip voor en zullen uw lesbandje na telefonisch overleg hierover verlengen tot het moment dat de situatie weer wordt aangepast.

 

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en wil u er op attenderen dat wij op onze website www.zwembadentynaarlo.nl de meest actuele situatie zullen vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roelof Rutgers

(manager zwembaden gemeente Tynaarlo)